Länkar

IOGT-NTO-rörelsen

http://kalmar.iogt.se – distriktshemsida
http://iogt.se – förbundshemsida
www.unf.se/kalmar – Ungdomens Nykterhetsförbund
www.junis.org – IOGT-NTO:s Juniorförbund

Hyresgäster

www.borgholmsbk.se – Borgholms Budoklubb, som har träningskurser i boxning och ju-jutsu för alla åldrar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00