Kontakt

Adress och Telefon

Östra Kyrkogatan 5  38731 Borgholm
Borgholm@iogt.se
0485-10222

Fastighet och bokning av lokal

Vaktmästare Mikael Niemi tel 0485-10222,
vaktmastare.iogt-nto@telia.com

Bli medlem

Är du trött på att alkoholen är så självklar i allt fler sammanhang? Vill Du stödja oss i vårt arbete i Borgholm? Tycker Du det är betydelsefullt att IOGT-NTO har en modern, fräsch, allmän samlingslokal i Borgholm.
Häng med oss, bli medlem! Kontakta någon av oss i styrelsen så fixar vi medlemskapet.

Styrelse

Ordförande: Åke Johansson – sm7njd@fro.se, 070-5485012
Vice ordförande: Mikael Almqvist 070-3701929, micke@mbox734.swipnet.se
Kassör: Rolf Lindström
Övriga ledamöter: Anna-Lena Schlegel 073-1403833, Inez Olsson tel 0485-561002

Bankgiro

5039-5979

Organisationsnummer

Borgholms Godtemplares Byggnadsförening:
732000-0081

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00